Main menu

Teenused

Meie ettevõtte põhitegevus on geodeetiliste tööde teostamine, kuid pakume ka  teisi valdkonnaga haakuvaid teenuseid.

Detailplaneeringu koostamisel saame pakkuda komplekselt alusplaani koostamist, detailplaneeringu kokkupanekut ning vajalike kooskõlastuste hankimist.

Metsaomanikele pakume lisaks piirimärkide leidmisele ja taastamisele ka piirisihtide rajamise teenust.

Koostame võrguvaldajatele isikliku kasutusõiguse plaane servituudilepingute juurde.

Koostame maakasutusplaane maakasutuslepingute sõlmimiseks.

Vektoriseerime olemasolevaid  paberkandjal või rasterkujul olevaid plaane ja projekte.