Main menu

Ettevõttest

OÜ TippGeo on asutatud 2010. a Pärnus. Ettevõte on loodud küll hiljuti, kuid meie töötajad omavad geodeesiavaldkonnas pikaajalist töökogemust.

Meie eesmärgiks on pakkuda topo-geodeetiliste tööde, maakorraldustoimingute, ehitus-geodeetiliste tööde, teostusmõõdistamise, hoonete- ja rajatiste plaanistamise (seal hulgas nende 3D mudelid), ehitiste deformatsioonide uurimise, mahuarvutuste ning detailplaneeringute koostamise teenust.

 

Litsentsid:

589 MA-k (Indrek Sauväli)      maakorraldustööd

714 MA                               geodeetilised ja kartograafilised tööd

MTR-i reg nr EEG000210       geodeetilised tööd ehitusplatsil 

 

EL_Sotsiaalfond_horisontaal.jpg

Oma tegevuse alustamiseks saime EAS-ilt alustava ettevõtte starditoetust ning stardilaenu taotlemisel andis meile omapoolse garantii KREDEX.

eas_logo.gif   kredex_logo.gif

Tootmisprotsessis kasutame kaasaegseid ning kvaliteetseid mõõtmisvahendeid ning tarkvara. Elektrontahhümeetrid ning GPS-vastuvõtja on TRIMBLE toodang, maa-aluste kommunikatsioonide leidmiseks kasutame Radiodetectioni trassiotsijat ning plaanid vormistame Bentley PowerMap tarkvaral