Main menu

Maakorraldus

Maakorraldustoimingute teenus on suunatud maaomanikele, omavalitsustele ning maa omandisse taotlejatele. Valdkond sisaldab maakorralduskavade koostamist ning katastrimõõdistamisega seotud töid. Katastrimõõdistamine sisaldab järgmisi tööliike:

maa erastamine
maa tagastamine
maa munitsipaliseerimine
maa riigi omandisse jätmine
kinnistute jagamised ja liitmised
kinnistute piiride muutmised
looduses piirimärkide otsimine ja taastamine
plaanimaterjali alusel moodustatud katastriüksuste piiristamine
konsultatsioon