Main menu

Mahuarvutused

Mahuarvutustega määratakse mullatööde eeldatavat ning teostatud mahtu, hinnatakse suuremahuliste puistematerjalide laoseisu, jälgitakse karjääride materjali kogust.